SPORT

Organizowane przez nas szkolenia długodystansowe podzieliliśmy na trzy poziomy – LR I, LR II i LR III. Ukończenie każdego z nich daje inny zakres wiedzy, niezbędny do precyzyjnego strzelania na długich dystansach. Ich suma stworzy uniwersalnego strzelca, radzącego sobie w każdej sytuacji.

Uczestnikami naszych szkoleń są myśliwi, sportowcy oraz funkcjonariusze i żołnierze.

Na naszych szkoleniach długodystansowych prezentujemy zagadnienia zarówno strzelania statycznego (LR I oraz LR II) jak i dynamicznego w specyfice Tactical Long Range (LR III), podbudowane odpowiednią wiedzą teoretyczną. W naszej firmie skupiamy najlepszych instruktorów, których wiedza i umiejętności stworzyły prawdopodobnie jeden najlepszych kursów do nauki strzelań na długim dystansie.

Szkolenie LR I – poziom podstawowy

Szkolenie to daje solidne podstawy do dalszych treningów, dlatego spędzamy na strzelnicy 2 dni. Strzelania odbywają się na dystansach 100-300 m. Skupiamy się na fundamentach strzeleckich w różnych postawach. Szkolenie ma za zadanie również zapoznać kursantów z własną bronią i jej balistyką.

 • Czas trwania szkolenia 2 dni (2 dni strzelania, przedzielane blokami teorii)
 • Dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie: we własnym zakresie.
 • Wymagania dotyczące szkoleń: brak
 • Broń i amunicja po stronie kursanta: min 100 szt. amunicji.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia broni za odpłatnością amunicji.
 • Minimalna liczba osób w grupie: 6
 • Maksymalna liczba osób w grupie: 12
 • Koszt kursu – 800 zł. Obejmuje wynajęcie strzelnicy oraz opiekę Instruktorów.

Szkolenie LR II – poziom średni

To szkolenie skupiające się na precyzji, skierowane do osób, które mają już doświadczenie w strzelaniach karabinowych i obycie z bronią lub ukończyły kurs na poziomie podstawowym.

Strzelania odbywają się na dystansach do 600 m. Główny nacisk położony jest na osiągnięcie maksymalnej precyzji.

 • Czas trwania szkolenia: 2 dni (2 dni strzelania, przedzielonego blokami teorii)
 • Dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie: we własnym zakresie.
 • Wymagania dotyczące szkolenia: brak
 • Broń i amunicja po stronie kursanta: min 200 szt. amunicji.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia broni za odpłatnością amunicji.
 • Minimalna liczba osób w grupie: 6
 • Maksymalna liczba osób w grupie: 12
 • Koszt kursu – 800 zł. Obejmuje wynajęcie strzelnicy oraz opiekę Instruktorów.

Szkolenie LR III – poziom zaawansowany

Szkolenie to skupia się na szlifowaniu umiejętności strzelania dynamicznego, w limicie czasowym, w różnych, także nietypowych postawach strzeleckich (w tym canting). Szczególny nacisk kładziony jest na wykorzystanie wszelkich technik przyspieszających przeładowanie i odkładanie poprawek z zachowaniem celności na każdym dystansie.

Szkolenie LR III jest doskonałym przygotowaniem do zawodów w formule Sinper`s Mission czy Long Range Mykita.

 • Czas trwania szkolenia: 2 dni (strzelania przedzielane blokami teorii)
 • Dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie: we własnym zakresie.
 • Wymagania dotyczące szkolenia: brak
 • Broń i amunicja po stronie kursanta: min 200 szt. amunicji.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia broni za odpłatnością amunicji.
 • Minimalna liczba osób w grupie: 6
 • Maksymalna liczba osób w grupie: 12
 • Koszt kursu – 800 zł. Obejmuje wynajęcie strzelnicy oraz opiekę Instruktorów.