27-28 lipca 2019

Zakończyliśmy szkolenie indywidualne dla grupy myśliwych wyjeżdżających niebawem w rejon Azji Zachodniej. Ze względu na ukształtowanie terenu w tym regionie (wysokie góry), szkolenie skupione było na precyzji strzału na odległości rzędu 400 m – 600 m z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla dużych wysokości (3500 m npm).